Produkcja

Produkcja

Oferta

Produkcja

Nasza oferta produkcyjna jest szeroka i zdywersyfikowana.

Kierujemy ją do zakładów, spółek i firm z branży:

  • Zbiórki, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  • Asenizacyjno kanalizacyjnej.
  • Remontowo budowlanej.
  • Zieleni i zimowego utrzymania dróg.
  • Logistyki i transportu.
Martruck Bielsko-Biała - Produkcja pojazdów
  • Wykorzystujemy normy, procedury, procesy i technologie, które gwarantują, zastosowanie materiałów najwyższej jakości.
  • Wykonanie powierzone jest personelowi, wyposażonemu w kompetencje i uprawnienia.
  • Wyroby spółki spełniają wszystkie normy, wymagane przez UDT i TDT.
  • Wyróżnia je prosta konstrukcja, łatwa obsługa, umiarkowana cena.
  • Klienci otrzymują instrukcje obsługi, niezbędne certyfikaty, a w razie potrzeby dokumentację techniczno-ruchową. Zlecenia realizujemy z zakładach Grupy w Polsce i za granicą.