Branża wodno-kanalizacyjna

  • Home
  • Branża wodno-kanalizacyjna

Pojazdy asenizacyjne

Oferta

Branża wodno-kanalizacyjna

Pojazdy asenizacyjne to pojazdy specjalne, przygotowywane z myślą o firmach działających w branży wodno-kanalizacyjnej. Prowadzimy sprzedaż pojazdów specjalnych przeznaczonych do odbioru ścieków ze zbiorników.

Pojazd asenizacyjny – to samochód ciężarowy, wykorzystywany  do wywozu nieczystości ciekłych, bezpośrednio z szamb do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków. Pojazdy takie  wykorzystywane są głównie w  gminach, w których  nie został zbudowana sieć kanalizacyjna  oraz w przypadku jej awarii.  Pojazdy asenizacyjne potocznie  nazywa się  ruchomą siecią kanalizacyjną.

Oferujemy sprzedaż samochodów specjalnych asenizacyjnych, które dostosowujemy do potrzeb danej firmy. Są to pojazdy na podwoziu dwu- i trzyosiowym o wybranej przez klienta masie całkowitej. Wszystkie te samochody asenizacyjne są wyposażone w:

 – zbiornik  z położonym w najniższej części otworem czerpalno-spustowym zaopatrzonym w zawór zasuwowy,

 – kompresor napędzany najczęściej silnikiem pojazdu poprzez przystawkę odbioru mocy,

 – elastyczny przewód ssawno-spustowy o dużej średnicy, który jest zakończony szybkozłączem, co umożliwia zassanie także frakcji stałych.

Wśród naszej floty znajdują się także inne samochody przeznaczone dla branży wodno-kanalizacyjnej. Są to pojazdy przeznaczone do transportu wody pitnej. Korzysta się z nich w sytuacjach wymagających zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, np. w razie awarii sieci wodociągów czy w sytuacjach kryzysowych.

Sprzedawane przez nas samochody specjalne tego rodzaju charakteryzują się wysoką jakością. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Posiadają stosowne certyfikaty, dzięki czemu przewożona w nich woda może być przeznaczona do celów konsumpcyjnych oraz sanitarno-higienicznych.

Poznaj nasze realizacje