Utrzymanie dróg

Zamiatarki

Pługo posypywarki

 Pojazdy 3 osiowe pod zabudowę do zimowego utrzymania dróg

Polewarki

Pojazdy do remontu dróg