Branża wodno-kanalizacyjna

Pojazd asenizacyjny – to samochód ciężarowy, wykorzystywany  do wywozu nieczystości ciekłych, bezpośrednio z szamb do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków. Pojazdy takie  wykorzystywane są głównie w  gminach, w których  nie został zbudowana sieć kanalizacyjna  oraz w przypadku jej awarii.  Pojazdy asenizacyjne potocznie  nazywa się  ruchomą siecią kanalizacyjną.

W naszej ofercie znajdują się pojazdy ściśle dostosowane do Państwa potrzeb. Posiadamy samochody  na podwoziu dwu i trzy osiowym o preferowanej przez Klienta  dopuszczalnej masie całkowitej, wyposażone w

  •  zbiornik  z położonym w najniższej części otworem czerpalno-spustowym zaopatrzonym w zawór zasuwowy,
  • kompresor napędzany najczęściej silnikiem pojazdu poprzez przystawkę odbioru mocy
  • elastyczny przewód ssawno-spustowy o dużej średnicy, który jest zakończony szybkozłączem, co umożliwia zassanie także frakcji stałych.

Pojazd do transportu wody pitnej – wykorzystywany jest głównie  do zaopatrywania ludności w wodę pitną.

Samochody tego typu wykorzystywane są  w przypadku awarii sieci wodociągowej lub innej sytuacji kryzysowej.

Oferowane Pojazdy posiadają zbiorniki wykonane są ze stali nierdzewnej,  pokrywę wlewowa i rewizyjną, zawory do napełniania i opróżniania  oraz zawory do całkowitego opróżniania.

Woda przeznaczona jest do celów konsumpcyjnych oraz sanitarno-higienicznych.

Pojazd do transportu wody pitnej

Pojazd do przewozu i opróżniania TOI TOI