Branża wodno-kanalizacyjna

Pojazd asenizacyjny - pojazd ciężarowy, który służy do wywozu nieczystości ciekłych, bezpośrednio z szamb do punktów zlewnych. Asenizację stosuję się w gminach gdzie nie ma kanalizacji. Pojazdy te występują na podwoziu ciężarowym, nadwozię składa się ze zbiornika - beczki, kompresora oraz przewodu ssawno - spustowego.
 

 

Pojazd do transportu wody pitnej

Pojazd do przewozu i opróżniania TOI TOI