Umowa serwisowa

Umowa Serwisowa przygotowywana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Określa, przez podanie dokładnej daty początek i koniec jej obowiązywania. Wygasa jednak przed upływem określonego terminu w przypadku  wcześniejszego osiągnięcia przez pojazd wskazany w umowie przebiegu kilometrów lub podanych roboczogodzin. Zakres usług objętych umową jest w niej wyszczególniony i ściśle określony. Firma Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne zobowiązana jest do wykonania usług określonych w umowie.