Umowa serwisowa

Umowa Serwisowa powstaje  indywidualnie dla każdego Klienta. W celu jej przygotowania niezbędna jest analiza jego preferencji  oraz posiadanego taboru samochodowego. Określa ona przez podanie dokładnej daty początek i koniec jej obowiązywania.  Może Wygasnąć jednak przed upływem określonego terminu tylko w przypadku  wcześniejszego osiągnięcia przez pojazd wskazany w umowie przebiegu kilometrów lub  roboczogodzin. Zakres usług objętych umową jest ściśle wyszczególniony i  określony. Firma Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne zobowiązana jest do wykonania usług określonych w umowie.

Podstawowe korzyści wynikające z zawarcia  Umowy Serwisowej to m.in. zredukowanie kosztów eksploatacji pojazdu – jest to możliwe dzięki niższym cenom części zamiennych i ewentualnych napraw, które wykonywane są wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Kolejnymi, znacznymi korzyściami są bezgotówkowe przeglądy i naprawy, bezpłatna pomoc drogowa oraz w trasie, wyższa wartość pojazdu w przypadku jego odsprzedawania i co więcej stałe, z góry określone koszty serwisu pojazdów.