Nasi Partnerzy

Wiele projektów, które były wspólnie realizowane, finalnie zadowoleni klienci spowodowało zacieśnienie więzi z różnymi przedsiębiorstwami w branży komunalnej. Czasami bardzo trudne projekty dla wymagających klientów ale zawsze zakończone sukcesem i ich satysfakcją.

Ta wieloletnia współpraca i wielość różnych zakończonych sukcesem projektów pojazdów specjalistycznych zaowocowała Partnerstwami. Nasi najwięksi Partnerzy w branży komunalnej to: