Leasing

Leasing na samochód ciężarowy jest bardzo częstym wyborem wielu firm. Leasingowany pojazd nie jest składnikiem majątku firmy, ale firma posiada wyłączne prawo do korzystania z samochodu. Leasing jest umową cywilno-prawną w której finansujący oddaje w użytkowanie przedmiot będący podstawą umowy. Leasingowanie pojazdu posiada dużo korzyści, niektóre z nich to: brak konieczności angażowania własnych środków finansowych, ułatwione procedury księgowe, raty leasingowe wykazuje się jako koszty działalności. Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne współpracuje z firmami leasingowymi zajmującymi się leasingiem w branży samochodowej co ułatwi Państwu przejście przez całą procedurę związaną z uzyskaniem leasingu na wybrany pojazd.