Kredyt

Kredyt samochodowy jest kredytem docelowym, więc jest on tańszy od kredytu gotówkowego. W przypadku kredytu samochodowego ważnym jest też możliwość otrzymania kredytu na odpowiednio długi czas. Oczywiście zakup pojazdu na kredyt ma swoje koszty: oprocentowanie, prowizja, obowiązkowe ubezpieczenie autocasco. Głównym zabezpieczeniem dla banku jest cesja praw z polisy autocasco oraz depozyt karty pojazdu. Bank w niektórych przypadkach wymaga doubezpieczenia pojazdu. Tego typu zabezpieczenia zwiększają koszt kredytu, ale co jest ważne minimalizują ryzyko jego niespłacenia.